Formación bolsa de traballo persoal laboral temporal socorrista

No BOP de data 22 de xuño de 2020, numero 92, publicase anuncio do Concello de Boimorto referente as Bases para a formación por concurso dunha bolsa de emprego persoal laboral temporal como socorrista do Concello de Boimorto. Con esta publicación comezan a contar os prazos de presentación de solicitudes de 10 dias naturais contados a partires do dia seguinte da sua publicación no BOP.

Podes ver as bases completas no Taboleiro de anuncios municipal neste enlace:

Ver o anuncio no Taboleiro

O prazo de presentación de instancias abrangue do 23 de xuño ao 02 de xullo deste 2020

Documentos da contratación:

  1. Lista definitiva admitidos e convocatoria tribunal valoración meritos,publicado no Taboleiro electronico de anucios o 03/07/2020

  2. Publicación puntuación concurso (Valoración de méritos) publicado no Taboleiro electrónico de anuncios o 06/07/2020

  3. Publicación formación bolsa de traballo persoal laboral como socorrista publicado no Taboleiro electrónico de anuncios o 07/07/2020

  4. Publicación do nomeamento e estado de bolsa 15/06/2021

Estado da convocatoria: