Socorrista para a piscina municipal subvencionado pola Consellería de economís, emprego e industria

Visto o decreto 197/2020 no que se aproba a "CONVOCATORIA E APROBACIÓN DE BASES PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO SOCORRISTA PARA PISCINA MUNICIPAL SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA"

Ver as bases no taboleiro de anuncios municipal 26/06/2020

Concedendo un prazo de 5 dias naturais contados a partir do día seguinte á publicación (Data publicación 26-06-2020) do decreto de apertura de prazo de entrega de documentación aos candidatos recollidos na sondaxe feita polo oficina de emprego, asi como calquer outro interesado/a en participar no proceso

  1. Ver o decreto de apertura de prazo de entrega de documentación no Taboleiro edictos (26/06/2020).

  2. Ver o decreto de aprobacion de lista definitiva de admitidos e convocatoria de tribunal para baremación publicado no Taboleiro de edictos electrónico o 02/07/2020

  3. Publicacion de puntuación e Nomeamento de socorrista publicado no Taboleiro de edictos electronico o 03/07/2020

Estado da convocatoria: