Aberta

BOLSA SERVIZO AXUDA NO FOGAR

Na data de hoxe sae publicado na BOP da Coruña extracto das bases que rexeran a formación dunha BOLSA DE EMPREGO PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR asi como a  cancelación das bolsas anteriores do servizo. O prazo de presentacion de solicitudes será de 20 dias naturais contados a partires da publicación no BOP.

Ver o anuncio no BOP.

 

As bases completas pódense ver mais abaixo nesta oferta.

Convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores

Prazo de presentación do 12/12/2019 ao 31/12/2019 (incluídos)

Ver convocatoria

Bolsa de emprego ATS/DUE para Residencia e Centro de día de Boimorto

ANUNCIO DE BASES PARA A FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO ATS/DUE DA RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES E CENTRO DE DÍA DO CONCELLO DE BOIMORTO Publicado en BOP nº 217 de 14/11/2019

Prazo do15/11/2019 a 04/12/2019 incluídos

Convocatoria Bolsa de emprego Peón de oficios vairos do CPI de Boimorto

Convocase Bolsa de emprego de Peón de oficios vairos do Colexio Publico Armando Cotarelo Valledor. O prazo de presentacion de instancias será de 10 dias naturais dende a publicacion do extracto das bases no BOP (Publicado no BOP numero 175 de 16/09/2019), sendo a data limite, segundo esta publicacion o dia: 26/09/2019.

Pódense consultar mais abaixo as bases completas.

Páxinas

Subscribirse a RSS - Aberta