Directorio Telefónico

Concello 981 516 020
Turismo 628 734 008
Servizos Sociais 981 516 075
Xuzgado de paz 981 516 050
Centro de Maiores 981 516 520
Punto de Atención á infancia 981 538 507
Garda Civil 981 516 212
CPI Armando Cotarelo Valledor 981 516 245
Centro Residencial de Boimorto 981 516 210
Permisos de Queima

012 http://emediorural.xunta.es/queimasweb/

Centro de Saúde

981 53 85 27