Plan Parcial

O polígono industrial de Boimorto vai ser construído ao pé da estrada comarcal AC-840 xunto a vila de Corredoiras. A principal característica deste polígono é a súa proximidade, tanto aos polígonos industriais da comarca(Melide e Arzúa) como ás grandes urbes industrializadas da provincia (A Coruña e Santiago), quedando estas ultimas a menos de 45 minutos por estrada.

O Polígono de Boimorto constitúe unha forte aposta por conseguir emprego de calidade para Boimorto, e dicir, non so postos de traballo senón que sexan traballos con futuro e estables.

Documentos