Corporación Municipal

Corporación municipal resultante das eleccións municipais do 26 de maio de 2019 e tralo pleno do 25 de xuño no que se determinaron os grupos municipais:

Alcalde-Presidente:

* Dna. María Jesús Novo Gómez
Grupo Municipal do Partido Popular

Concelleiros:

* Dna. Patricia Taboada Garcia
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Manuel Jose Nieto Sesar
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Jesus Jose Fernandez Garcia
Grupo Municipal do Partido Popular

* Dna. Fátima Espiño Lojo
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Javier Costoya Souto
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Jose Luis Rivas Cruz
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

* Dna. Ana Maria Aguión Sandá
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

* Dna. Sandra Sanchez Iñiquez
Grupo Municipal do Partido dos Socilistas de Galicia-PSOE

* D. Ivan Varela Sandá
Grupo Municipal do Partido dos Socilistas de Galicia-PSOE

* D. Jose Antonio Somoza Enjamio
Grupo Municipal do Partido dos Socilistas de Galicia-PSOE