Axudas Municipais 2017

   * Axudas de Emerxencia Social. O prazo de solicitude remata o 30 de novembro de 2017. Axuda destinada a sufragar gastos de necesarios para previr, evitar ou paliar situacións de carencia, urxencia sociais ou marxinación social. Mais info nos servizos sociais do Concello e no BOP 194 de 11/10/2017.

   * Axudas de Transporte escolar. O prazo de solicitude remata o vindeiro 9 de novembro, pódense acoller a ela os rapaces/zas que, vivindo en Boimorto, cursaran educación superior (bacharelato ou Ciclo formativo) durante o curso 2016 / 17 noutro Concello. Mais info no Concello o BOP 194 de 11/10/2017.

   * Axudas de Apoio á ntalidade. Remata o 30 de novembro de 2017. Pódense acollera a ela os pais/nais de nenos/as nados entre o 1 de de decembro de 2016 e o 30 de novembro de 2017 . A contía será de 300€ por fillo/a nado ou adoptado/a. Mais info no Concello o BOP 194 de 11/10/2017.