Ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria para a concesión de axudas para situación de emerxencia social no Concello de Boimorto

Descrición: 

Publicada no BOP 119 de 23 xuño de 2011.

Tipo de documento: